7 คุณลักษณะของผู้นำที่ยอดเยี่ยม

7 คุณลักษณะของผู้นำที่ยอดเยี่ยม

การนำให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ที่จะถูกนำบทความนี้รวมอยู่ในEntrepreneur Voices on Effective Leadership ซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้ร่วมให้ข้อมูล ผู้ประกอบการ และผู้นำทางความคิดมากกว่า 20 รายอารมณ์เป็นภาษาสากล ความรู้สึกของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน สิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคล แต่ถ้าเรารู้สึกถึง

ความเจ็บปวดของตัวเองได้ เราก็จะรู้ว่าการที่คนอื่นรู้สึกเจ็บปวด

นั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากการระบุแบบฉายภาพนี้ช่วยให้เราสามารถเห็นอกเห็นใจและนำผู้อื่นด้วยความตระหนักรู้ที่มากขึ้นและเพิ่มความผูกพัน ในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เราต้องสามารถสวมบทบาทเป็นผู้อื่นได้ และสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึก

1. การตระหนักรู้ในตนเอง

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตนเองและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เราจะต้องทำเช่นเดียวกัน ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก ผู้ที่ทิ้งผลกระทบที่สำคัญที่สุด เป็นผู้นำจากหัวใจ การเอาใจใส่ไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนรู้จากหนังสือ มันได้มาจากความทุกข์ จากความทุกข์ของเรา เรายอมรับความเจ็บปวดและความท้าทายว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ลองคิดดู คุณจะอยากเดินตามผู้นำที่ไม่เคยเจ็บปวดไหม? บุคคลนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอย่างไร หรือจะนำเราไปสู่แนวหน้าได้อย่างไร หากพวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน เพื่อความยิ่งใหญ่ เราต้องรู้วิธีนำตนเองผ่านความกลัวของตนเอง เพื่อที่จะรู้ว่าจะนำผู้อื่นผ่านความกลัวของตนเองได้อย่างไร

ที่เกี่ยวข้อง: สร้างแรงบันดาลใจความภักดีด้วยความเป็นผู้นำของคุณ: นี่คือวิธี

2. การควบคุมตนเอง

การเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่เสียสละได้ง่ายที่สุดเมื่อเราอารมณ์เสีย โกรธ หรือผิดหวังกับบุคคลอื่น เรามักจะเป็นคนที่เจ็บปวดและใจร้อนที่สุดในสถานการณ์เหล่านี้ สิ่งสำคัญในการพยายามฝึกฝนคือการใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนก่อนที่จะพูด

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่บอกผู้อื่นว่าเมื่อใดที่การสนทนาจะต้องรอจนกว่าพวกเขาจะชัดเจนพอที่จะสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ มีสติปัญญาที่รู้ว่าสามารถพักการสนทนาได้ เราไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบและเห็นอกเห็นใจควบคู่กันได้ ในการสละเวลา เราสามารถรับประสบการณ์ความรู้สึกและการรับรู้ของอีกฝ่ายด้วยวิธีที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยก็กระตุ้นคำถามที่สามารถถามด้วยความเอาใจใส่มากกว่าการกล่าวโทษ เราจะไปได้ไกลมากขึ้นในธุรกิจเมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากพอที่จะแน่ใจและควบคุมตนเองก่อนที่เราจะพูด

3. การสื่อสาร

ความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวเยียวยาที่ดีของการสื่อสารที่ผิดพลาด มันเป็นอารมณ์ที่ขับเคลื่อนผู้คนและสถานการณ์ผ่านช่วงเวลาที่ติดอยู่ หากปราศจากความเห็นอกเห็นใจ วิธีแก้ปัญหาจะถูกบังคับแทนที่จะใช้พลัง ผู้นำที่ยอดเยี่ยมพึ่งพาความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้การสื่อสารเป็นกระบวนการสองทาง ทำงานร่วมกัน และไตร่ตรอง ช่วยให้เกิดความเปราะบาง 

ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ผู้คนรู้สึกว่าถูกมองเห็นและมีความสำคัญ 

เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อความสำเร็จ เราต้องสามารถพบปะผู้คนในที่ที่พวกเขาอยู่ เราต้องสามารถเข้าใจ เคารพ และนำมุมมองของบุคคลอื่นไปใช้ แทนที่จะเป็นเพียงมุมมองของเราเท่านั้น การสื่อสารประเภทนี้นำแนวคิดของความเป็นธรรมเข้าสู่สมการแห่งความสำเร็จ

อ่านสิ่งนี้: เสียงของผู้ประกอบการในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ | อเมซอน | บาร์นส์แอนด์โนเบิล

4. อื่น ๆ เป็นศูนย์กลาง

เมื่อเรามีความเห็นอกเห็นใจ เราจะสนใจว่าคนอื่นเป็นอย่างไร ผู้นำที่ยอดเยี่ยมถามผู้อื่นว่าพวกเขากำลังทำอะไร ต้องการอะไร และรู้สึกอย่างไร สิ่งนี้จะเพิ่มความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และสายสัมพันธ์ เมื่อเรามีความคิดที่ชัดเจนว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำ เราจะสนับสนุนและชี้แนะพวกเขาได้ดีขึ้น เมื่อคนอื่นไว้วางใจว่าเราสนับสนุนพวกเขา พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ได้รับความช่วยเหลือ เราต้องระลึกไว้เสมอว่าหากเราต้องการให้คนอื่นสนใจในสิ่งที่เรากำลังทำ และให้ความร่วมมือตอบสิ่งที่เราขอ เราจะต้องพิจารณาความคิดของพวกเขาและวิธีที่พวกเขารับรู้ว่าเราเป็นใคร เราจะต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจเพื่อชี้นำทุกแง่มุมในชีวิตของเรา ปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราพูดไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังยอมให้มันมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราพูดในสิ่งที่เราพูด และยอมให้มันชี้นำคำถามประเภทต่างๆ ที่เราต้องการ ที่จะถาม.

ที่เกี่ยวข้อง: การเอาใจใส่เล็กน้อยทำให้ผู้นำที่ดียิ่งใหญ่

5. ขอบเขต

ผู้นำที่ยอดเยี่ยมคาดว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ที่พวกเขาตระหนักว่าวิธีเดียวที่บุคคลในทีมจะเติบโตได้คือต้องถอนการสนับสนุนจากบุคคลนั้น หรือกำหนดขอบเขตรอบการสนับสนุนในความพยายามที่จะปกป้องลักษณะที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเขา ในการคงความเห็นอกเห็นใจ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่รู้ว่าพวกเขาต้องปกป้องหัวใจของพวกเขา และให้ความสำคัญกับสถานการณ์ด้านลบเป็นอันดับแรก จากการลองผิดลองถูก เราต้องเข้าใจว่ามีคนที่สามารถอยู่ในใจเรา แต่ไม่ใช่ในชีวิตหรือธุรกิจของเรา หากเราต้องติดต่อกับบุคคลที่ไม่สามารถเห็นอกเห็นใจได้ เราต้องแยกจากพวกเขา สิ่งที่ต้องทำก็แค่คนเป็นพิษคนหนึ่งที่จะลัดวงจรเส้นทางสู่ความสำเร็จของทั้งทีม เป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกับคนที่ต่อต้านตลอดเวลาและไม่เต็มใจที่จะรับฟังหรือรับฟังความคิดเห็น

สล็อตออนไลน์ / สล็อตยูฟ่าเว็บตรง